Over de praktijk

Over : Praktijk Vol Overgave 

MISSIE 

Ik heb jarenlang geleefd vanuit bevestiging die ik zocht bij anderen.

Ik zocht erkenning bij hen omdat ik diep onzeker was over wie ik was.  

Gelukkig vond ik iemand waar ik mijn verhaal kwijt kon, die mij hielp na te denken over mezelf zodat ik ging leren en ontdekken wie ik nou eigenlijk was.

Ik leerde dat ik een eigen mening had en dat dit goed was!

Ik leerde dat ik eigen keuzes kon maken die goed zijn en dat ik een eigen weg bewandel die bij mij past omdat ik een uniek mens ben. En dat gun ik iedereen!


De gebeurtenis die mijn leven totaal heeft veranderd was - mijn moment van totale overgave, alles loslaten -  het moment toen God mij in een gebed bevestigde als Zijn geliefde kind.

Dit gaf en geeft mij elke dag een stevig fundament: ik ben niet wat ik doe, ik ben niet wat anderen over mij zeggen, ik ben niet wat ik heb, maar ik ben Gods geliefde kind!  

Sindsdien ben ik vrij van zorg, somberheid, jaloezie, controle willen houden, angstig zijn. 

Ik zie zoveel jonge meiden en vrouwen die leven met onzekerheid, angst, gebondenheid, jaloezie, controle,  depressief en somber, niet weten wie je bent.

Ik weet uit ervaring dat je dan niet gelukkig bent, je leeft niet echt en niet zoals je bedoeld bent.  


Mijn diepste verlangen is dat iedereen lééft vanuit het weten wie je bent als persoon en wat bij je past! 

Dan hoef je niet meer onzeker te zijn, maar heb je een stevig fundament! 

Dit verlangen heeft mij ertoe aangezet om deze praktijk op te richten.


Het woord overgave betekent enerzijds het opgeven van strijd.

Strijd tegen jezelf, de ander of de omgeving. 

Het heeft te maken met (controle) loslaten en het aanvaarden van. Je geeft je over aan..

Hiervoor moet je zelf actie ondernemen, maar je mag hierin ook ontvangen.

Overgave geeft rust en ontspanning en het levert energie op. 


Overgave betekent ook passie en bezieling en dat is hoe ik naast de ander sta en als reisgenoot een stukje met je mee ga! 

Met passie sta ik naast de ander in zijn/haar proces van strijd naar loslaten en aanvaarden. 

Jouw persoonlijke ontwikkeling staat centraal! Het is geen hulpverleningstraject. 

Ik loop met je mee, maar draag je niet! Ik help je bewust te worden waar problemen vandaan komen zodat jij keuzes kunt maken om het anders te gaan doen!


Het woordje vol betekent dat iemand zich weer volledig mens weet omdat je weet wie je bent, wat je gaven en talenten zijn, hoe je deze wilt gaan inzetten, welk toekomstperspectief je hebt en dat je keuzes hiervoor kunt maken. 


Dat is mijn wens met de praktijk “Vol Overgave”: dat ieder mens zich volledig mens voelt door te weten wie je bent!

Leven met je gaven en talenten om zo betekenis te geven aan het leven in het hier en nu, maar ook door wensen en dromen na te jagen.


Het logo van de praktijk beeld dit uit.

De weg verbeeld het levenspad die we bewandelen. Dat kun je ervaren als een avontuur of bekende en  gebaande wegen bewandelen, verdwaald zijn, zoekende naar de juiste weg.

Het beeld actie uit, want je moet blijven bewegen om op weg te gaan. 

Het Bijbelboek Genesis beschrijft het verhaal over Abraham waarin God tegen hem zei dat hij op weg moest gaan. Dit betekende dat hij moest loslaten, alles wat hem lief en bekend was: zijn familie, werk, omgeving, zelfs zijn land. 

Door zijn geloof komt Abraham in actie en gaat hij op weg, een onbekende toekomst tegemoet. 


In het leven zijn we allemaal op weg. Deze weg is niet alleen maar recht, het kent vele bochten,  kruispunten, soms genieten op de toppen en soms ploeteren in de dalen.

Onderweg komen we van alles tegen. Momenten van verwondering om te koesteren en momenten van gebrokenheid.

Maar.. geen berg is te hoog om te beklimmen! De zon komt al op, zie je de stip aan de horizon en voel je de warmte al van de zon?! Er is perspectief! 

Op weg zijn om je bestemming te vinden!Over mijzelf


Ik ben opgeleid in de sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) en ben 12 jaar werkzaam geweest als hulpverlener in de GGZ (begeleid wonen).

In de functie van stagecoördinator/ praktijkopleider heb ik veel leerlingen en medewerkers gecoacht in hun ontwikkeling en heb ik trainingen verzorgd. 

Juni 2019 heb ik de opleiding Theologie afgerond (HBO- Godsdienst Pastoraal Werk/ Theologie) van waaruit mijn passie is ontstaan om mensen te coachen en begeleiden met psychische kwetsbaarheden.  

De combinatie van deze 2 opleidingen draagt bij aan de verbinding tussen psychologie en theologie. 

Dat is mijn specialisme!

Tevens heb ik de registratie voor kerkelijk werk in de PKN (Protestantse Kerk in Nederland). 

Vanaf februari 2021 ben ik gecertificeerd christencoach waarvoor ik de training Bijbels Coachen bij TotalBalance (www.totalbalance.nl) heb gevolgd en behaald. Ik ben aangesloten bij hun netwerk.

Daarnaast ben ik momenteel nog werkzaam in de GGZ, een organisatie voor beschermd wonen. 

In november 2021 heb ik de basistraining ACT (Acceptance and Commitment Therapy) bij ACTinActie behaald waardoor ik ook ACT-therapeute ben en ACT actief inzet in behandeltrajecten. Ik zie enorme mooie resultaten van deze praktische therapie.   


De persoonlijke bron van waaruit ik leef en werk is de Liefde en de vrede van God. 

Een tekst in de Bijbel die mij aanspreekt staat in het boek Jesaja 61:1 (Nederlandse Bijbelvertaling)

  om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden

  om aan verslagen harten hoop te bieden 

  om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken

  en aan geketenden hun bevrijding


Elk mens is geschapen waarmee elk leven waardevol is. Het gaat er niet om wat je doet of wat je hebt, maar om wie je bent!

En elk mens is prachtig, uniek, met eigen gaven en talenten om in te zetten en bij te dragen aan de wereld om je heen. Dat is wat zin geeft in het leven.Ik sluit mij aan bij de levensbeschouwing die de ander met zich meebrengt. Je hoeft niet christelijk te zijn!

Ik ben er voor iedereen, ongeacht de levensbeschouwing!

Jené Nijkamp-Reints
Zingevingscoach
Jené Nijkamp-Reints
ZingevingscoachIk gun jou dat je lééft, geniet en energie hebt omdat jij je waardevol voelt en de waarde van het leven najaagt!